Founder Members of R.P.E.S. Institution

Sriyuths
Chief Patron
Dr. Veerendra Heggade
Dharmadhikari, Sri Kshetra Dharmastala,
Dakshina Kannada.
1. Sri. K.P. Ashwathaiah
2. K.P. Bala Gangadhar
3. R.G. Bhat
4. S.P. Chandrashekhar
5. P. Gangadhar
6. A. Krishnamurthy
7. Dr. S. Mayurnath
8. G.B. Paramashivaiah
9. T.V. Ramaswamy
10. B.K. Sampangiram
11. G.V. Shantharaj
12. S.R. Srinivasamurthy
13. C. Sbbaiah
14. T.V. Venkatachalam